" Is fecit, cui prodest "

" Uczynił ten, komu przyniosło to korzyść "

Kamil Szyposzyński Radca Prawny Świdwin

" Iura novit curia "

" Sąd zna prawo "

Kamil Szyposzyński Radca Prawny Świdwin

" Ius est ars boni et aequi "

" Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne"

Kamil Szyposzyński Radca Prawny Świdwin

Specjalizacje

 • Prawo Cywilne

  • Zapłata należności
  • Odszkodowanie, zadośćuczynienie
  • Nieruchomości (sprzedaż, zasiedzenie, zniesienie współwłasności)
  • Księgi wieczyste
  • Dobra osobiste
  • Spadek, testament, zachowek
 • Prawo Rodzinne

  • Rozwód,separacja
  • Unieważnienie małżeństwa
  • Kontakty z dzieckiem, prawa rodzicielskie
  • Alimenty
  • Ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa
  • Podział majątku
  • Ubezwłasnowolnienie
 • Prawo Pracy

  • Umowy ze stosunku pracy
  • Kontrakty menażerskie
  • Sprawy sądowe ze stosunku pracy (o zapłatę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę)
  • Mobbing, molestowanie
  • Sprawy odwołań od decyzji ZUS
 • Przedsiębiorcy

  • Rzetelna analiza potrzeb klienta i odpowiednie dostosowanie zakresu usług
  • Kompleksowa obsługa przedsiębiorców
  • Stała współpraca w ramach stosunku zlecenia
  • Opinie, konsultacje i porady prawne
  • Postępowania sądowe i administracyjne
 • Urzędy i administracja

  • Fachowe usługi prawne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych
  • Obsługa prawna spółdzielni, wspólnot i stowarzyszeń
  • Obsługa prawna spółek prawa handlowego
  • Obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorców